Explore Ha Tien with River Hotel (26/03/2014)

HA TIEN TOUR: Unique tranditional cyclo driver picks you up to visit a Coconut of 4 branches, Mac Cuu Temple, Phat Da Pagoda, Co Nam Shrine, Phu Dung Pagoda, Museum of Dong...

Hà Tiên - Nét duyên ẩn mình (15/11/2013)

Hãy làm phong phú thêm điểm đến của bạn vào mỗi dịp nghỉ mát, không còn là biển, là núi, là hang động, một chuyến du lịch miền Tây sẽ...

Mid-Autumn Festival (18/09/2013)

Tết Trung Thu theo Âm lịch là ngày Rằm tháng 8 hằng năm. Tại Việt Nam, đây đã trở thành ngày tết của trẻ em, còn được gọi là Tết trông...


share