RIVER HOTEL HA TIEN, VIET NAM

Lô B3 TTTM Trần Hầu, Phường Bình San, Hà Tiên, Việt Nam

ĐT : 077 39 55 888  

 

DT : 0776 525 888 - 0776 525 999

DĐ : 0981 010 803 - 0981 010 802

(Diễm Thúy)

FAX: 077 39 56 777

Email : diemthuy@riverhotelvn.com

W: www.riverhotelvn.com

VĂN PHÒNG SALES & MARKETING

J9 Đường Hương Giang, Cư Xá Bắc Hải, P.15, Q.10,

TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

T: 083 9.70.70.12/13      F: 083 9.70.70.14 

E: sales@riverhotelvn.com

Hotline: 0937 779 163 (Mr. Tâm)

chia sẻ