RIVER HOTEL
Lô B3, TTTM Trần Hầu
Phường Bình San, Hà Tiên, Việt Nam
T: +84 773955888
F: +84 773956777


PHÒNG NHÂN SỰ
ahrm@riverhotelvn.com

(Mr Quốc Minh) 

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Tốt nghiệp trung học hoặc cao hơn

Nhanh nhẹn, khả năng thích ứng cao

Làm việc tốt dưới áp lực

Ngoại hình tốt

Tình trạng thể chất tốt

Kỹ năng giải quyết tình huống tốt

Kinh nghiệm làm việc cho các nhà hàng và khách sạn


VỊ TRÍ GIÁM SÁT VÀ QUẢN LÝ

Khả năng giao tiếp bằng tiếng nước ngoài (tiếng Anh)

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm

Kỹ năng quản lý tốt

Kỹ năng tổ chức làm việc tốt

Kinh nghiệm trong việc quản lý các khách sạn, nhà hàng


TẢI HỒ SƠ XIN VIỆC
 

 

chia sẻ